Identiteit? Imago?

De identiteit van een onderneming geeft mee welke waarden, doelstellingen en competenties zij heeft. Daarbij draagt het bij aan de persoonlijke identificatie en bovendien de motivatie voor de onderneming vanuit de werknemer. Hierdoor ondersteunt ook het personeel het imago en draagt zij dat uit naar de buitenwereld.

waarom1

Onderscheidend

Het merk moet worden herkend, staan voor haar kenmerken en het product en/of de dienst positief onderscheiden van de concurrentie. En juist dat is zo belangrijk in een tijd waarin het steeds moeilijker wordt enkel meerwaarde te claimen aan de hand van kenmerken van uw product of dienst.

waarom2

De huisstijl

De huisstijl is onmisbaar voor uw onderneming: het zorgt voor zichtbaarheid op de markt. Een verhoging van de herkenbaarheid, de uniformiteit en de mogelijkheid tot eenduidige en heldere communicatie. Dit imago moet worden gepresenteerd aan uw doelgroepen middels de huisstijl, vertaald naar verschillende communicatiemiddelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw visitekaartjes, briefpapier, brochures, presentaties, beursmateriaal, autobestickering en uw website.

waarom3

De stijl in huis

De opbouw van de visuele identiteit bestaat met name uit gedefiniëerde bedrijfsnaam, logo, lettertypen, kleuren, maten en afbeeldingen. Uiterst belangrijk is het dat op elk communicatiemiddel die visuele identiteit correct en consistent wordt uitgevoerd. Tenslotte wordt op basis daarvan (intern & extern) het beeld van de onderneming gecreëerd. Om deze reden is de bewaking van die visuele identiteit relevant; dit gebeurt middels een stijlgids.

waarom4

Consistentie = succes

Een onderneming waarvan de huisstijl goed toegepast en beheerd wordt blijkt succesvoller. Ongetwijfeld bekend: beelden en kleuren worden gemakkelijker herkend en onthouden dan tekst. Voor een consequente en consistente toepassing hiervan leggen we richtlijnen vast in de stijlgids. Hierdoor kan ieder individu uit de onderneming de stijl correct en zonder verlies van herkenbaarheid toepassen en zal de consument trouw blijven aan de onderneming.

waarom5

Sterke merken

• Hebben een VERHAAL > visie | gedachtengang

• Genieten de juiste MARKETING > toewijding | waarde (-vol)

• Zijn DUURZAAM > houdbaarheid | flexibel

• Zijn UNIEK > differentiatie | consistentie